`Biljartclub De Vloot Maassluis

  Home

Verjaardagen maart 2021

  1e   - Gre Beljaars

  1e  -  Janny Vis

  4e  -   Jaap de Wit

26e  -  Johan de Waard

28e  -  Elly Noordam 

Biljartclub De Vloot heeft zijn thuislocatie in het ontmoetingscentrum van 

De Vloot. Wij hebben de beschikking over 3 biljarts. De clubmiddagen zijn 

op dinsdag en donderdagmiddag van 12.30 uur tot 16.30 uur. Op deze 

middagen spelen wij onze onderlinge competitie. Op de woensdagmiddag

worden de wedstrijden gespeeld voor de Westland Waterweg Trofee of de

Rijnmond Bokaal. De dinsdagochtend is voor de dames, zij spelen dan 

hun onderlinge competitie. 

 

BESTUUR

Voorzitter:             Arie Westerlaken

Secretaris:            Frits Heijnen

Penningmeester:  Aad Juijn

E-mail Webmaster : Klik hier 

E-mail Secretaris   : Klik hier 

Bestuurswissel

Onder dankzegging voor het vele en goede werk wat Jan van der Nagel als Secretaris en Webmaster van

Biljartclub De Vloot heeft gedaan, heeft hij inmiddels het stokje overgedragen aan Fris Heijnen.

Wij, bestuur en leden, wensen Frits veel voldoening in zijn werk als Secretaris. Hij heeft te kennen gegeven dat hij er veel zin in heeft. Vanaf nu kunt u alle wijzigingen e.d. sturen aan Frits via bovenstaand E-Mail adres


Van de voorzitter

Als regelmatige bezoeker van de website wil ik allereerst Jan v.d. Nagel bedanken voor de jarenlange inzet

om deze site in stand te houden.

Gelukkig heeft Aad Juijn deze taak op zich genomen (naast financiën) met als resultaat een mooie 

vernieuwde website.

Het gevolg is dat wij als lid of belangstellende toch op de hoogte kunnen blijven van het wel en wee in onze club 

want daarnaast zijn er geen mogelijkheden om iets te organiseren, al dan niet in clubverband.

Wat de toekomst verder zal brengen na alle Corona testen en vaccinaties weten wij geen van allen, maar ik ben er van overtuigd dat wij na al deze narigheid toch op de club komen biljarten met een hapje en een drankje. Verder wens ik iedereen het allerbeste voor de komende tijd.  

Arie Westerlaken


Algemene Ledenvergadering 2021

Volgens de richtlijnen van Senioren Welzijn is vastgesteld dat wij als club jaarlijks in februari een Algemene Ledenvergadering moeten houden. Helaas zal dat in 2021 niet lukken op de gebruikelijke manier, d.w.z. dat wij niet de mogelijkheid hebben om met de leden bij elkaar te komen. Om de Algemene Ledenvergadering toch doorgang te laten vinden heeft bestuur besloten dat de vergadering schriftelijk zal plaatsvinden.

Ieder lid heeft inmiddels de stukken ontvangen via E-Mail of in de brievenbus. Hiermee wordt u op de hoogte gebracht van de gang van zaken en kunt daar op reageren.

 

 

Welkom bij Biljartclub De Vloot Maassluis. Opgericht op 5 Januari 1978 en tot de dag van vandaag nog springlevend. Als senioren biljartclub organiseren wij een onderlinge competitie, maar spelen ook mee in regionale competities zoals de WWT (Westland Waterweg Trofee en de RB (Rijnmond Bokaal) Onze club kent twee afdelingen, de heren en de dames afdeling.

Ons postadres is:  De Vloot 66 3144PC Maassluis t.a.v. Biljartclub De Vloot

Bank: NL93 INGB 0004448706 t.n.v. Biljartclub De Vloot Maassluis

WEDSTRIJDEN

WWT:                     Henk Abramsz - wedstrijdleider

Rijnmond Bokaal:   Alex Steenks   - wedstrijdleider

Club competitie:     Jan Hokke en Arie Rijpsma

Begeleider dames: Arie Westerlaken / Cees Assendelft

MATERIAALMAN  Cees Assendelft

WEBMASTER       Aad Juijn 

Ter bescherming van de privacy worden er geen individuele telefoonnummers en E-Mail adressen getoond. Alle berichten kunt u sturen aan de Secretaris. 

Berichten voor de website stuurt u aan de Webmaster