`Biljartclub De Vloot Maassluis

 

  Nieuws

Mededeling van Tiny Groeneweg van Seniorenwelzijn — UPDATE 24-03-2021

Met ingang van maandag 22 maart gaat het ontmoetingscentrum op uitnodiging open van 13.30-15.30 uur

Het is niet de bedoeling dat u zonder afspraak, dus uitgenodigd door Seniorenwelzijn, langs komt.

Er mogen slechts 20 personen tegelijk aanwezig zijn, d.w.z. dat u zonder uitnodiging of afspraak niet wordt toegelaten. Er mag niet gebiljart worden, Kaarten is wel toegestaan, met als voorwaarde dat er handschoenen gedragen worden en een afstand van 1.5 meter wordt aangehouden. Er wordt uitsluitend koffie of thee geserveerd. Mocht u de behoefte hebben om gebruik te maken van de mogelijkheid, bel dan met Tiny Groeneweg 06-57314274.

Voor alle duidelijkheid! Dit is geen initiatief van de Biljartclub maar van SeniorenwelzijnHet zijn moeilijke tijden, er wordt nog steeds niet gebiljart, niet gekaart, niets van dit alles, maar wij hopen op betere tijden en geloof mij die komen er aan. Ik hoor ook van andere club’s dat alles verwaterd, geen contact met andere leden, geen verhalen over vissen van Ben en Alex, de waan en de waanzin van andere. Maar goed, het is zo en wij kunnen er weinig aan doen, wat wij wel kunnen doen, is een verhaaltje insturen naar onze webmaster en dan proberen de contacten een beetje in stand te houden. Schrijven is niet zo moeilijk. Toch gebeuren er ook leuke dingen, Guus vond dat hij te veraf woonde van de Vloot en is dichterbij komen wonen en Bertus komt de zelfde kant op dat zijn toch weer de leuke dingen. Woensdag 17 maart mogen wij allemaal onze stem weer uit brengen, mijn advies is stem met je verstand niet met je hart. Mensen, van mijn kant “blijf gezond” hou vol.

Dick Pasterkamp

Ingezonden door Dick Pasterkamp

Bestuurswissel

Onder dankzegging voor het vele en goede werk wat Jan van der Nagel als Secretaris en Webmaster van

Biljartclub De Vloot heeft gedaan, heeft hij inmiddels het stokje overgedragen aan Frits Heijnen.

Wij, bestuur en leden, wensen Frits veel voldoening in zijn werk als Secretaris. Hij heeft te kennen gegeven dat hij er veel zin in heeft. Vanaf nu kunt u alle wijzigingen e.d. sturen aan Frits via bovenstaand E-Mail adres


Van de voorzitter

Als regelmatige bezoeker van de website wil ik allereerst Jan v.d. Nagel bedanken voor de jarenlange inzet

om deze site in stand te houden.

Gelukkig heeft Aad Juijn deze taak op zich genomen (naast financiën) met als resultaat een mooie 

vernieuwde website.

Het gevolg is dat wij als lid of belangstellende toch op de hoogte kunnen blijven van het wel en wee in onze club 

want daarnaast zijn er geen mogelijkheden om iets te organiseren, al dan niet in clubverband.

Wat de toekomst verder zal brengen na alle Corona testen en vaccinaties weten wij geen van allen, maar ik ben er van overtuigd dat wij na al deze narigheid toch op de club komen biljarten met een hapje en een drankje. Verder wens ik iedereen het allerbeste voor de komende tijd.  

Arie Westerlaken


Nieuwsbrief Jan Post / De Vliet

Laatste nieuwsbrief 30-04-2021